Raamatupidamisteenuseed eestis

Pakume firmadele ja väikeettevõtjale teenust, mis vastab raamatupidamise seadusele ja headele raamatupidamise tavadele

Igakuist aruandlust vastavalt vajadusele

 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • ostu- ja müügireskontro
 • kontoplaani koostamine
 • põhivara arvestus
 • töötajate ja töötasude arvestus
 • käibemaksuarvestus
 • arveldused aruandvate isikutega
 • raamatupidamise dokumentide ja andmete säilitamine jne
 • suhtlemine Haigekassaga

Finants- ja maksuaruandlus

 • deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • käibedeklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • sotsiaal-, tulumaksu-, töötuskindlustus- ja kohustusliku kogumispensioni maksete deklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • statistiliste aruannete esitamine (EKOMAR, Palk,Intrastat  jne)
 • kasumiaruande ja bilansi koostamine
 • majandusaastaaruande ja vajadusel vahearuannete koostamine
 • muude aruannete koostamine ja esitamine vastavalt kliendi soovile

Muud raamatupidamisteenused

 • raamatupidamise konsultatsioonid
 • varasemate perioodide korrastamine
 • raamatupidamise taastamine
 • käibemaksukohustuslaseks registreerimine
 • arhiveerimine
 • lepingute ja muude dokumentide koostamine

Üle 15-aastane kogemus

 • kogunenud kogemus tagab teenuste kvaliteedi
 • töötame lepingu alusel
 • paindlikud lahendused
 • keskenduge ärijuhtimisele - raamatupidamine jääb meile

Hinnakiri CVOK

Baashind tuleneb kannete arvust 1 kuus

1 kanne – 1 algdokument

Algdokumentideks loetakse: arve ostjale, arve hankijalt, kassa sissetuleku ja väljamineku orderid jm dokumente, mis kinnitavad majandustehingu toimumist

Lisateenused

    Baasihind sisaldab:

 • Algdokumentide kontrolli ja vastavatesse registritesse kandmist
 • Deebitorite ja kreeditoride arvestust
 • Palgaarvestust – kuni 5 inimest
 • Põhivarade arvestust – kuni 50 ühikut
 • Arveldust aruandvate isikutega
 • Sularaha arvestust (kassa sissetuleku ja väljamineku orderid, kassaraamatu vormistamine)
 • Maksuarvestust (käibe-, tulu-, ja sotsiaalmaks jne) maksudeklaratsioonide koostamist ja esitamist

Küsige pakkumist!

  VÕTke MEIEGA ÜHENDUST

  CVOK OÜ Registrikood: 10453122
  Pirita tee 20, Tallinn 10127, Estonia